Türk Su  Satış Reklam
 
Su Ön Arıtma Üniteleri
Su Ön Arıtma Üniteleri, ,

« Sondaj ve Artezyen Kuyusu Ruhsatlandırma Su Arıtma Cihazı Tavsiye »

Su Ön Arıtma Üniteleri
Ön arıtmada atıksudaki kağıt, paçavra, plastik, metal gibi iri katı maddeler ile kum ve yağ-gres gibi maddelerin ayrılması işlemi uygulanmaktadır. Bu maddeler bu aşamada uzaklaştırılmadığı takdirde pompalar ve çamur giderme ekipmanına, vanalara, borulara zarar vererek arıtmada problemlere yol açabilir. Askıda katıları gidermek için de bazen ince ızgaralar ve elekler kullanılır.

Kaba ızgaralar
Uzaklaştırılmadıkları takdirde, arıtma tesisinin ızgaradan sonraki ünitelerinde tıkanmalara yol açabilecek büyüklükte olan kaba organik ve inorganik maddelerin atık sudan ayrılması için kullanılır. Kaba ızgaralarda çubuklar arası genişlik 4 cm`nin üzerindedir ve yatayla 30-60o açı yapacak şekilde yerleştirilirler. Kaba ızgaralar genellikle manuel olarak (el ile) temizlenir.

İnce çubuk ızgaralar
İnce ızgaralarda çubuklar arası genişlik 1,5-3,0 cm arasında değişmektedir ve yatayla 30-60o açı yapacak şekilde yerleştirilir. İnce ızgaralar manuel veya mekanik olarak temizlenebilir. Çubuk ızgara tipinden başka, yay tipi, döner elek tipi, döner tambur tipi ince ızgara tipleri mevcuttur.

Kum tutucular
Arıtma tesisine gelen pis suda bulunan kum, çakıl v.b. gibi kolayca çökebilen maddeler, pompaların aşınmasına, kanallar, borular, çökeltme havuzları ve çamur çürütme tanklarında tıkanmalara sebebiyet vereceğinden kum tutucular vasıtasıyla pis sudan uzaklaştırılır. Kum tutucular dairesel veya uzunlamasına çökelten (sabit hızlı), havalandırmalı tipte olabilir. Temel amaç 0,2 mm`den büyük kum tanelerinin tutulmasıdır. Kum tutucuda yatay hızın 0,3-0,4 m/sn olması temin edilmeli, organik menşeli katıların çökelmesine izin verilmemelidir.

Atık su terfi üniteleri
Atık su arıtma tesisinde proses üniteleri arasında atık suyun enerji kaybetmesi neticesinde oluşacak yük kaybını telafi etmek ve tesise gelen atık suyu belirli bir kottan sisteme alabilmek için yapılan pompa üniteleridir. Pompalar burgulu (Arşimet) tipte veya santrifüj tipte seçilebilir.

Ön çökeltme havuzları
Kaba organik ve inorganik maddelerden çoğu ızgara ve kum tutucularda alıkonulduktan sonra, organik esaslı ve büyük ölçüde kirletici karakterde olan geriye kalmış askıdaki katı maddelerin atık sudan uzaklaştırılması gerekmektedir. Ön çökeltme havuzunun başlıca amacı atık suyu iki temel bileşene; çamur ve çökelmiş atık suya ayırmaktır. Böylece bu iki bileşen ayrı ayrı arıtılabilir. Ön çökeltme havuzlarında askıdaki katı maddelerin %50-70`i ve BOİ`nin % 25-40`ı uzaklaştırılabilir. Çökeltme havuzları dikdörtgen ve dairesel biçimde olabilir. Çökelen çamurun biriktirilmesi için çamur konisi ve bu koniye çamuru sıyıracak sıyırma ekipmanları gerekmektedir. Ön çökeltme havuzlarında atık suyun bekletilme süresi 1,5-2,5 saat arasında değişebilmektedir.

Stabilizasyon Havuzları
Atık suların içerisinde bulunan organik maddelerin biyolojik parçalanması yoluyla arıtıldığı havuzlardır. Bu havuzlarda meydana gelen arıtma işlemi havuzun derinliğine bağlıdır.Derin havuzlar (2,5-4 m) ise genellikle anaerobik ( oksijensiz) parçalanma ilkesine göre işler.Çıkardıkları koku nedeniyle genellikle nüfusun yoğun olmadığı yerlerde kullanılır.

Fakültatif Havuzlar
Stabilizasyon havuzlarının üst bölümü aerobik (oksijenli), alt bölümü de anaerobik arıtma tarzında tasarlanmış şeklidir.Yerleşim birimlerinde en yaygın olan arıtma türü budur.Sponsor reklam alanı

_______________________
Buraya reklam verebilirsiniz
Atık Su Arıtma
Su Ön Arıtma Üniteleri
Kanalizasyon Nedir?
Deniz Suyundan İçme Suyu Elde Etmesinin Etkileri
Artezyen Nedir?
Kanalizasyon Sistemlerinin İnşaası
Su Arıtma Cihazı Tavsiye

« önceki sonraki »
Yorumlar
Sponsor reklam
Vitrin Haberler
Sponsor reklam
Expensive Hotels

Expensive Hotels

Some hotels are like heaven on earth with "out of this world" facilities, situated at great locations. Here is what spending more than the majority of the world`s annual income is on a single night in a hotel room looks like. These are the most expensive hotels in the world. Let`s take a quick trip ...

Sponsor reklam
Kargo Türkiye

Kargo Türkiye

Türkiye geneli ve Türkiye için hizmet veren tüm kargo şubelerinin adres ve telefonlarına ulaşabilirsiniz. Kargo şubeleriyle ilgili telefon ve adresler sizlerinde yardımıyla sürekli güncel tutulmaktadır. Kargo ile gelecekve gönderdiğiniz kargolarınızın gönderi takibi, gönderi sorgulama, kargo takibi, kargo sorgulama, kargom nerede işlemlerini sayfamızda yapabilirsiniz.

Sponsor reklam
Borcum var mı

Borcum var mı

Sitemizde ilerleyerek çok hızlı bir şekilde borç sorgulama yapma imkanı bulabilirsiniz. Vergi borçları, trafik, park, motorlu taşıtlar, su,elektrik, gaz, internet, telefon, askerlik vb borçlarınızı öğrenebilir, sorgulayabilir ve bu borçlarınızı mümkün derece internet üzerinden ödeyebilirsiniz. Daha fazlası için sitemizi ziyaret edin ...

Bunlar da ilginizi çekebilir

Binaların Atık Su Tesisatı
Binaların Atık Su Tesisatı

Binalarda tuvalet, lavabo ve benzeri tesisat elemanları tek tek veya gruplar halinde tertiplenirler. Bunların bağlı oldukları borular yatay durumda bulunur. Çok küçük b...

Suyun Hâlleri
Suyun Hâlleri

Su yerkürede değişik hâllerde bulunur: su buharı, (bulutlar), su (denizler, göller), buz (kar, dolu, buzullar) gibi. Su sürekli olarak su döngüsü olarak bilinen döngü...

Su Ön Arıtma Üniteleri
Su Ön Arıtma Üniteleri

Su Ön Arıtma Üniteleri Ön arıtmada atıksudaki kağıt, paçavra, plastik, metal gibi iri katı maddeler ile kum ve yağ-gres gibi maddelerin ayrılması işlemi uygulanmak...

Kuyu Suyu
Kuyu Suyu

Suların yeraltına süzülerek birikmesi ile oluşur. Kuyular açılarakyeraltı suyu yüzeye çıkarılır.Tıpkı kaynaklarda olduğu gibi kuyu sularında da gerek birincil ki...


            Cookies     Duyuru Burada görülürsünüz