Türk Su  Satış Reklam

Güven Arıtma

  0262 331 0074 -
Firma bilgileri
Güven Arıtma, deneyimli ve uzman kadrosuyla, sektörde kısa süre içinde güvenilir ve başarılı bir firma olmayı başarmıştır. Firmamız, müşterilerine atık su arıtımı ile ilgili tesislerin işletilmesi kapsamında, en yüksek kalite ve en az işletme maliyeti ile arıtma tesisleri tasarlamayı hedeflemektedir. Hedeflerini gerçekleştirirken Ar-Ge bilincini hem çalışanlarına anlatmayı hem de hizmet verdiği kurumlarda Ar-Ge projelerini uygulamayı planlamış ve bu doğrultuda ilerlemeye devam etmiştir. Tüm projelerinde, Türkiye ve yurtdışındaki üniversite ve enstitülerle bilimsel alanda işbirliği içinde olmayı hedeflemiş, Dünyadaki çevre teknolojilerini takip ederek arıtma hizmetlerini yürütmüştür. Bu maksatla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve etkin bir yönetimle işletmek faaliyet biçimimiz olmuştur.

Ülkemizin gelişmiş ülkeler sınıfında yer alabilmesi için teknolojisini geliştirmeye, yenilikçi ürünler üretmeye ihtiyacı vardır. Bu kapsamda Türkiyedeki her bir firmanın da bu amaç doğrultusunda çalışması ve Ar-ge faaliyetlerini geliştirmesi gerekmektedir. Firma olarak Ar-Geyi yönetim stratejimizin bir parçası değil bizzat stratejimiz olarak belirledik. Özellikle çözümü uzmanlık isteyen, müşterilerimizin endüstriyel atıksularını, yasal yönetmeliklerle bağlantılı olarak, Ar-ge projelerimizden elde ettiğimiz Know-how ile standartlara uygun hale getirmeyi başarmış bulunuyoruz.

"Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2030 yılı değerlendirmesine göre nüfusumuzun 100 milyon olacağı öngörülmüştür. Bu durumda 2030 yılı için kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının 1.120 m3/yıl civarında olacağı sanayide kullanılan su miktarının ise 22 milyar m3 olacağı tahmin edilmektedir. Sanayi sektörü, tarımdan sonraki en fazla su kullanan sektördür. Endüstriyel işletmelerde arıtma tesisine sahip işletmeler sadece %9'dur. Arıtma tesisi bulunmayan kuruluşlardan; özel sektörün oranı %16 iken, kamu sektörünün oranı ise %84'tür.Ülkemizde faaliyette bulunan organize sanayi bölgelerinden sadece %14'ünde arıtma tesisi bulunmaktadır. Bu kapsamdaki sayısal değerlendirmelerden ülkemizin atıksu arıtımına ve özellikle suyun geri kazanımına yeteri kadar önem vermediği ve su sıkıntısı çeken bir ülke olma yolunda maalesef hızla ilerlediği görülmektedir. Bu değerlerlendirmeler sonucunda, atıksu arıtımında en uygun maliyete en verimli hizmeti sunan firmamız, hazırladığı ar-ge projeleriyle de ülkemizdeki atıksu arıtımına önemli katkıda bulunmaktadır. Şüphesiz gelecekte suyun doğru kullanımı gelişmişliğin en büyük göstergesi kabul edilecektir. Su ile ilgili olarak üretilen stratejiler ülke ekonomilerini, sağlıklı yaşam ölçütlerini, beslenme alışkanlıklarını belirleyecektir. Sonuç olarak, Güven Arıtma firması tüm hizmetlerinde geleceği düşünerek planlanma yapmakta ve hızlı değişen Dünya teknolojisini izleyerek projelerinde en etkin şekilde uygulamaktadır.
VİDEO
ÜRÜN VE HİZMETLER
Yorumlar

            Cookies     Duyuru Burada görülürsünüz